top of page

Khi bạn mua 5 đến 10 lọ chanh ngâm, giá sẽ là 75.000 đồng cho mỗi lọ và bạn sẽ được giảm 50% chi phí vận chuyển. Đó là giá tốt nhất cho bạn. Bạn còn chờ gì nữa? Mua ngay nào !!!

Chanh ngâm / Chanh Muối (giá cho bất kỳ đơn từ 5 đến 10 lọ)

80.000₫Giá

Traditionally pickled lemon stored in a jar for long term use. This recipe is known for providing plenty of health benefits, as well as a nice refreshing drink for a hot summer day.

bottom of page