top of page

Khi bạn mua hơn 10 lọ chanh ngâm, giá sẽ là 70.000 đồng cho mỗi lọ và bạn sẽ được giảm 50% chi phí vận chuyển. Đó là giá tốt nhất cho bạn. Bạn còn chờ gì nữa? Mua ngay nào !!!

Chanh ngâm / Chanh Muối ( giá cho bất kỳ đơn trên 10 lọ)

70.000₫Giá

Traditionally pickled lemon stored in a jar for long term use. This recipe is known for providing plenty of health benefits, as well as a nice refreshing drink for a hot summer day.

bottom of page